مصاحبه اختصاصی بورس نیوز (بخش سوم)

450

واقعیات بازار را به طور پایدار تغییر می‌دهند نه شایعات (بخش سوم)

در  قسمت سوم از مصاحبه اختصاصی بورس نیوز با حسین عبده تبریزی، پیشکسوت صنعت مالی بیان شد:
– تجدید ارزشیابی توانایی تبدیل وضعیت یک شرکت از زیان‌ده به سودده و بالعکس را ندارد
– لزوما تجدید ارزشیابی شرکت‌ها به معنای ورشکستگی آنها نیست
– بانک‌ها به‌ خاطر نقدینگی که در اختیار دارند، می‌توانند همیشه وضع بد خود را پنهان کنند

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید