مسائل جاری اقتصاد ایران و موقعیت بخش مسکن

1834

در روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۳۹۳، حسین عبده تبریزی به‌دعوت انبوه‌سازان مسکن تهران در محل هتل المپیک مجموعه‌ی آزادی حضور یافت و برای انبوه‌سازان با عنوان «مسائل جاری اقتصاد ایران و موقعیت بخش مسکن» سخنرانی کرد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید