مروری بر دانش مالی

2151
در این ارائه جایگاه علم مالی نسبت به علم اقتصاد مشخص می‌شود و رابطۀ مالی و حسابداری تشریح می‌شود. در ادامه حوزه‌های مختلف مالی تشریح می‌شود و روابط متقابل آن حوزه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تاریخ آخرین ویراست : ۱۳۹۱/۱۱/۱۹

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید