مروری بر دانش مالی و مباحث مالی شرکت‌ها

2101
این اسلایدها مربوط به اولین نشست درس مباحث منتخب مالی است که در سه دانشگاه تهران در نیم‌سال اول تحصیلی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارائه شده است. عنوان اسلایدها، “مالی چیست؟” است و دیدگاه‌های سخنران و برداشت او از “مالی” را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
ریخ آخرین ویراست :مهرماه ۱۳۹۹

 


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید