مدیریت مالی (جلد دوم)

3941
نام مؤلف: فرد وستون، یوجین بریگام
نام مترجم: حسین عبده تبریزی و فرهاد حنیفی
تاریخ‌های انتشار: ۱۳۸۲، ۱۳۸۶
ویرایش‌ها: ۱۳۸۶
ناشر: انتشارات آگاه، انتشارات پیشبرد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید