مدیریت مالی برای دوره کوتاه مدت کاربردی MBA

2100
مقطع آموزشی: دوره کوتاه‌مدت کاربردی MBA
ارائه‌شده در: اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
سال تحصیلی: زمستان ۱۳۹۰ لغایت بهار ۱۳۹۱
مدرس همکار: میثم رادپور

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید