مجموعه سؤالات آزمون میان‌ترم دوم درس مباحث منتخب مالی دانشگاه صنعتی شریف – سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

290

آزمون میان‌ترم دوم درس مباحث منتخب مالی

ارائه‌شده در دانشگاه صنعتی شریف

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانلود

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید