مباحث منتخب مالی – دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد

199

دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف،کارشناسی ارشد              نیم‌سال دوم تحصیلی۰۳-۱۴۰۲

مباحث منتخب مالیSelected Topics in Finance

 

فایل PDF

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید