قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها

1396
اسلاید جدیدی است که برای کلاس «ابزارها و نهادهای مالی» دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامۀ طباطبایی تهیه شده است. نخست شیوۀ قیمت‌گذاری اوراق با درآمد ثابت و پس از آن روش‌های قیمت‌گذاری سهام و پروژه‌ها شرح داده می‌شود. مشکلات هر روز ارزشیابی و با ذکر مثال‌های کوتاه توضیح داده شده است. به علاوه، این‌که برای چه مواردی از کدام روش باید استفاده شود، نیز به شرح درآمده است. بحث هزینۀ سرمایه که برای محاسبۀ ارزش در روش ارزش‌گذاری ذاتی کاربرد دارد نیز توضیح داده شده است.
از آنجا که به زودی امکانی برای عرضۀ ویدیوی نشست‌های این کلاس فراهم خواهد شد، رجوع به این اسلایدها از اهمیت برخوردار می‌شود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید