قابل‌توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

2174
دانشگاه شریف
دانشگاه شریف
در ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ درس جدید تاریخ مالی توسط دکتر عبده در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف ارائه خواهد شد.
طرح درس مربوط به این واحد را می‌توانید اینجا بیابید. این، نسخه‌ی نهایی نبوده و احتمال تغییرات آتی در آن وجود دارد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید