قابل‌توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

1733
دانشگاه بهشتی
دانشگاه بهشتی

در ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ درس بررسی موارد خاص در مالی شرکت‌ها توسط دکتر عبده در دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ارائه خواهد شد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید