همایش عبور کسب‌وکار از شرایط بحرانی

921

این همایش با محوریت و مدیریت آقای دکتر فرهاد نیلی (مؤسسۀ رهنمان) در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در روز ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ تشکیل شد. در پانل‌های این همایش تعداد زیادی از استادان و کارشناسان از جمله دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، دکتر مسعود نیلی، دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دکتر احمد عزیزی، دکتر محمد فاضلی، دکتر سید فرشاد فاطمی، دکتر داود سوری … صحبت کردند.

حسین عبده تبریزی در پانل «سرریز بحران اقتصادی بر کسب‌وکارها» حضور یافت و طی سخنان کوتاهی شیوۀ انتقال بحران به کسب‌وکارها را توضیح داد. در ضمن به تشریح کاستی‌های «بازار بدهی‌ها در ایران» پرداخت، و اولویت کسب‌وکارها در مارجعه به بازارها جهت تأمین مالی را تحلیل کرد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید