طرح درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها»

1365
ریز برنامۀ جدید درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها» که این ترم در دانشکدۀ مدیریت و علوم مالی دانشگاه خاتم ارائه می‌شود را در اینجا بیابید.
مقطع آموزشی : کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در : دانشکدۀ مدیریت و علوم مالی دانشگاه خاتم
سال تحصیلی : نیم‌سال اول تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱
مدرس همکار : حسین عبده تبریزی و احمد پویان‌فر
کمک استاد : علی باقری

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید