طرح درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها» – دانشگاه خاتم

456

دوره مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها توسط دو مدرس آقایان حسین عبده تبریزی و احمد پویانفر تدریس می‌شود. این برنامه شامل فقط بخش «مالی شرکت‌ها»ست، و برنامه‌ی بخش ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای آقای دکتر پویانفر جداگانه اعلام می‌شود.

مقطع آموزشی : کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در : دانشکده‌ی مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم
سال تحصیلی : نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
مدرسان دوره: حسین عبده تبریزی و احمد پویانفر
کمک استاد: علی باقری مرندی
مشخصات دوره

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید