طرح درس افته‌هایی در مالی شرکت‌ها

1911
پژوهش‌های تجربی در مالی
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکده‌ی حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی
سال تحصیلی: بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹
مدرس همکار: سعید اسلامی بیدگلی و میثم رادپور
کمک استاد: محمدرضا جعفرزاده و بهراد بهروش

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید