طرح درس «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها» – دانشگاه صنعتی شریف

495

مقطع آموزشی : کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در : دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سال تحصیلی : نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
مدرس همکار: حسین عبده تبریزی
کمک استاد: آقای مهدی کریمی – آقای سید امیرحسین کامرانی و آقای نیما طاهری
مشخصات دوره

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید