ضرورت ارتقای سطح تحلیل در بازار سرمایه در نشست آکادمی دانایان

331

در نشست روز یکشنبه مورخ ۰۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با حضور دو تن از کارشناسان بازار سرمایه جناب آقای دکتر علی تقی‌خان تجریشی و جناب آقای امین امیری با موضوع بازار سرمایه برگزار گردید.

در این نشست دکتر علی تقی‌خان تجریشی از دو منظر متفاوت ارتقای سطح بازار سرمایه را مطرح کردند و آقای امیری نسبت به گزارش‌های تفصیلی و … ارائه‌شده جهت تحلیل و نقش سازمان بورس پرداختند.

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید