صندوق‌های بازنشستگی در ایران و نقش بازار سرمایه

268

در روز دوشنبه، اول آبان ماه ۱۴۰۲ نشست آکادمی دانایان با موضوع «تجربه‌ی صندوق‌های بازنشستگی در ایران و نقش بازار سرمایه» با حضور دکتر مهدی کرباسیان و دکتر حسین عبده تبریزی برگزار شد. در این نشست از تجربیات و دانش دکتر کرباسیان که سال‌های طولانی در صنعت بازنشستگی کشور در صنعت یک نوع بیمه زندگی فعالیت داشتند، استفاده گردید.

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید