شهر تبریز به مثابه موتور محرکه توسعه

2027

در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن نود و شش حسین عبده تبریزی در تبریز در سازمان مدیریت صنعتی و اتاق بازرگانی تبریز سخنرانی کرد. عنوان بحث در اتاق ” شهر تبریز به مثابه موتور محرکه توسعه” بود.

اسلایدهای این سخنرانی را اینجا بیابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید