شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام

1773
تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۸۱
دانشجو: داریوش دموزی
اساتید مشاور: دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی – دکتر عادل آذر
اساتید راهنما: دکتر حسین عبده تبریزی
اساتید داور: دکتر ایرج نوروش – دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد
نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید