شفافیت، محصول انتشار اوراق بدهی

383

در روز دوشنبه ۲۴ مهرماه، آقایان دکتر علیرضا توکلی‌کاشی، علیرضا آقاجانی و علی خاتمی در نشست ‏«راهکارهای توسعه بازار بدهی» سخنرانی کردند. این سه کارشناس با بیان نکاتی از بازار بدهی در ایران و قیاس آن با جهان، به نقاط قوت و ضعف آن در کشور اشاره کردند. توکلی‌کاشی در این نشست، با ارائه پیشنهاداتی درباره بازار بدهی به دولت، بر لزوم شفافیت عملکرد دولت ازطریق انتشار اوراق در بازار بدهی تأکید کرد.

فیلم و گزارش کامل این نشست را اینجا ببینید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید