شرکت‌داری

1787
در این ارائه مفهوم شرکت‌داری تعریف می‌شود و نظریه‌های عمده در این زمینه معرفی می‌شود. دستاوردهای سیستم کارآمد شرکت‌داری تبیین می‌شود و مقایسه‌هایی در رابطه با مدل‌های مطرح بین المللی شرکت‌داری صورت می‌گیرد.
تاریخ آخرین ویراست : ۹۰/۰۳/۱۹

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید