سمینار مدیریت هزینه و بانکداری شرکتی

1865
طی ماه‌های تیر و مرداد، دو سمینار مدیریت هزینه و بانکداری شرکتی توسط حسین عبده تبریزی به ترتیب برای «شهرداری شیراز» و «بانک انصار» به اجرا درآمد. مقرر است ادامه سمینار بانکداری شرکتی در شهریورماه برای بانک انصار به اجرا درآید.
هم‌چنین در تیرماه گذشته «همایش تقدیر از تأمین‌کنندگان برتر» توسط شرکت مهندسی و ساختمان برق و کنترل در سالن همایش‌های هتل المپیک برگزار گردید. حسین عبده تبریزی سخنرانی خود را تحت‌عنوان «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در سال ۱۳۹۱» ایراد نمودند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید