سرمایۀ خطرپذیر

1615
 این ارائه به تعریف طرح‌های خطر‌پذیر و تشریح مشخصات آن‌ها می‌پردازد. ویژگی‌های تأمین کنندگان مالی طرح‌های خطرپذیر تشریح می‌شود و مشخصات صندوق‌های طرح خطرپذیر و به‌طور خاص، صندوق حق مالی خصوصی بررسی می‌شود.
تاریخ آخرین ویراست : ۸۸/۰۸/۲۴

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید