ریسک عملیاتی

2405

در این ارائه ریسک عملیاتی تعریف می‌شود و نحوۀ گروه‌بندی واحدهای تجاری بانک‌ها بر اساس رهنمودهای کمیتۀ بازل تشریح می‌شود. هم‌چنین نحوۀ گروه‌بندی حوادث زیان‌بار عملیاتی نیز تبیین می‌شود. سرانجام رویکردهای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی معرفی شده و هرکدام جداگانه تشریح می‌شود.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید