ریسک اعتباری و کمیتۀ بال

2109

این ارائه با معرفی برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالی به نقش مدل‌های ریاضی آن‌ها در توسعۀ دانش مالی خصوصاٌ در حوزۀ ریسک اشاره می‌شود. سپس کمیتۀ بال معرفی می‌شود و پیمان‌های آن در جهت کنترل ریسک‌ جامعۀ جهانی بانک‌دارن تشریح می‌شود. در ادامه مدل‌های ریسک اعتباری معرفی می‌شود و نحوۀ تکامل مدل‌های ریسک اعتباری موردتوصیۀ کمیتۀ بال توضیح داداه می‌شود. و در نهایت نقش دانش مالی در توسعۀ ریاضیات مطرح می‌شود و نحوۀ تکامل مدل قیمت‌گذاری اختیارمعاملۀ بلک-شولز به‌عنوان نمونه معرفی می‌شود.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید