در روز پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵، حسین عبده تبریزی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان حضور یافت و سخنرانی‌ای با عنوان ʺراه‌حل‌های کنترل و کاهش بحران‌ بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشورʺ و خطاب به عده‌ای از اعضای اتاق (عمدتاً عضو کمیسیون صنایع) ایراد کرد. در مقدمه‌ی بحث، سخنران تصویری از متغیرهای اصلی اقتصادی ارائه کرد و آن‌گاه کوشید توضیح دهد که بنگاه‌ها در وضعیت جاری روی چه متغیرهایی باید حساس باشند؛ در مذاکره با دولت، از دولت چه باید بخواهد؛ و چگونه بتوانند ریسک بنگاه‌ را در شرایط پرنوسان جاری کاهش دهند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید