دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴

1823

در روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳، حسین عبده تبریزی در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ شرکت کرد. وی مدیر پانل «بازار مسکن» بود که با حضور دکتر حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و سه تن از کارشناسان واحد تحقیقات روزنامه‌ی دنیای اقتصاد و آقای ثروتی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد. این پانل موضوع اقتصاد مسکن را از موضع دولت، مجلس شورای اسلامی، و بخش خصوصی مورد بررسی قرار داد. نتایج و پیش‌بینی روشنی از طرف حاضران به جلسه ارائه نشد، اما کارشناسان روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، به‌طور کلی سال ۱۳۹۴ را برای مسکن، سال رکود می‌دانستند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید