در گفتگو با حسین عبده‌ تبریزی «قیمت ارز در ماه‌های باقی‌مانده‌ی سال؟»

395

در مقاله تجارت نیوز، حسین عبده تبریزی در مورد قیمت ارز در ادامه سال ۱۴۰۲ سخن می‌گوید.
این گفت‌وگو را در اینجا بخوانید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید