درس مباحث منتخب مالی

879

ریزبرنامه‌ی نشست‌های دوم و سوم این درس در دانشگاه‌های مختلف تهران را در زیر ملاحظه می‌فرمایید.

ریزبرنامه‌ی نشست‌های دوم و سوم این درس در دانشگاه‌های مختلف تهران را در زیر ملاحظه می‌فرمایید. در هر مورد که استاد مربوطه اجازه دهد، اسلایدها، نوار صوتی و ویدئو آپلود می‌شود.

نشست دوم


نشست سوم


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید