درس «مباحث منتخب در مالی شرکت‌ها»- دانشگاه تهران

993
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
سال تحصیلی: نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
مدرس همکار: حسین عبده تبریزی
کمک استاد: آقای پارسا پورقاسم و آقای مسعود باغبانی
مشخصات دوره:

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید