درس «حقوق تأمین مالی بین‌المللی» – دانشگاه تهران

803
مقطع آموزشی: دکترا
ارائه‌شده در: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
سال تحصیلی: نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
مدرس همکار: حسین عبده تبریزی
کمک استاد: ندا خوان‌زاده
مشخصات دوره

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید