درس «بازارها و نهادهای مالی» – دانشگاه علامه

1225
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامۀ طباطبایی
سال تحصیلی: نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
مدرس همکار: حسین عبده تبریزی
کمک استاد: پارسا پورقاسم و مسعود باغبانی

 

مشخصات دوره


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید