درس «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها» – دانشگاه شریف

1074
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شریف
سال تحصیلی: نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
مدرس همکار: میثم رادپور
کمک استاد:  پارسا پورقاسم

مشخصات دوره


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید