درس «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها»- دانشگاه شریف

1276
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سال تحصیلی: نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
مدرس همکار: حسین عبده تبریزی
کمک استاد: مهدی کریمی
مشخصات دوره:

https://finance.ir/Upload/Images/ofteh-1401_6da61a98.pdf

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید