حسابداری و توسعه‌ی اقتصادی

1730
در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۴، حسین عبده تبریزی در گردهمایی انجمن حسابرسان داخلی ایران شرکت کرد و سخنرانی کوتاهی تحت عنوان «حسابداری و توسعه‌ی اقتصادی» ارائه نمود.
متن این سخنرانی را این‌جا بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید