جان استورات میل

390

جان استورات میل (۱۸۷۳-۱۸۰۶) فیلسوفِ سیاسی انگلیسی، جایگاه بلندی هم در تاریخ عقاید اقتصادی دارد. ما در اقتصاد مفاهیم و اندیشه‌های زیر را به این متفکر بزرگ قرن نوزدهم مدیونیم:

  1. مفهوم هزینه‌ی فرصت (Opportunity Cost). هزینه‌ی یک انتخاب برحسب گزینه‌ی دوم.
  2. مفهوم مزیت نسبت (Comparative Advantage). هر کشور باید در تولید کالاها و خدماتی تخصص یابد که کارآمدتر از سایر کشورهاست.
  3. ضرورت مداخله‌ی دولت در اقتصاد به دلیل شکست و گسست‌های بازار، انحصارها، برون‌ریزها (Externalities) و غیره.
  4. دفاع سرسختانه از تجارت آزاد که از نظر میل منجر به رشد اقتصادی و رفاه برای همه‌ی کشورها می‌شود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید