تکذیبیه در رابطه با یک کانال تلگرامی

2209
تکذیبیه در رابطه با یک کانال تلگرامی
تکذیبیه در رابطه با یک کانال تلگرامی

کسی یا کسانی به نام “مهندس امیری” کانالی ایجاد کرده‌اند که این‌جانب را به عنوان دکتر عبده تبریزی (معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی) معرفی می‌کنند، روشن است که هم عنوان جعلی است و بنده چنین سمتی ندارم و هم کانال مرتبط به این‌جانب نیست. در این کانال تبلیغ می‌کنند “موفقیت دائم در بازار سرمایه” خواهید داشت. این کانال هیچ ارتباطی به این‌جانب ندارد و هدف اداره‌کنندگان آن نیز بر من مکشوف نیست.

حسین عبده تبریزی

۱۳ بهمن ۱۳۹۶

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید