تنگ کردن عرصه «Crowding Out»

1384

این هفته که قرار است در دو نشست در مورد سیاست‌های اعتباری صحبت کنم، توجهم به طور جدی به پدیده‌ی “تنگ‌شدن عرصه بر بخش خصوصی” یا crowding out جلب شده. این پدیده به رابطه‌ی “وام‌گیری دولت” و “اعتبارات بخش خصوصی” برمی‌گردد. دولت وقتی از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرد یا در بازار سرمایه اوراق می‌فروشد و پول جمع می‌کند دو تاثیر بر بازار می‌گذارد هزینه تامین مالی بالاتر بخش خصوصی (تاثیر هزینه‌ای) و در دسترس نبودن منابع مالی برای بخش خصوصی یا تاثیر “تنگ کردن عرصه” یا crowding out ما اثر اول را در بازار سرمایه و اثر دوم را در بازار پول همین امروز هم احساس می‌کنیم. آنچه شاید کمتر به آن توجه کرده‌ایم آن است که این اثر از اثر یک به یک بیشتر است. یعنی صد ریال وام‌گیری دولت از نظام پولی، بیش از صد ریال از قدرت وام‌گیری بخش خصوصی می‌کاهد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید