بررسی وضعیت امروز اقتصاد ایران طی سه نشست مختلف در اهواز

1741
همایش بررسی الزامات و چالش‌های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، حسین عبده تبریزی

در روز پنج‌شنبه ۱۹ آذرماه سال ۱۳۹۴ حسین عبده تبریزی به شهر اهواز سفر کرد و در سه نشست مختلف وضعیت امروز اقتصاد ایران را برای حاضران توضیح داد.

در جلسه‌ی اول، در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی، سخنرانی نمود.  فرازهایی از آن سخنرانی را ایسنا در لینک زیر انعکاس داده‌است.

http://www.isna.ir/fa/news/94091911226

در سخنرانی دوم در محل استانداری خوزستان در جلسه‌ی برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان شرکت کرد.

و نهایتاً در جلسه‌ی سوم در محل کتابخانه‌ی مرکزی اهواز به دعوت مجمع مشورتی استان پیرامون حوزه‌های توسعه‌ی استان خوزستان صحبت کرد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید