ماه‌نامه‌ی بانکداری در شماره‌ی ۱۲ و ۱۳ خود، مشروحی از میزگرد “بررسی ایجاد تشکل صنفی واحد برای بانک‌ها” با حضور حسین عبده تبریزی، مصطفی بهشتی و امیرحسین امیرآزاد ارائه کرده است.

 متن این میزگرد را این‌جا می‌توانید بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید