بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی

2045

حسین عبده تبریزی در ویژه‌نامه‌ی بازنشستگی نشریه‌ی تجارت فردا به “بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی” پرداخت.

متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید