بازارها و نهادهای مالی

1573
مقطع آموزشی: دکتری
ارائه‌شده در: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سال تحصیلی: نیم‌سال دوم ۹۳-۹۲
مدرس همکار: سعیداسلامی بیدگلی
کمک استاد: هادی لاری

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید