اولین همایش ملی بهره‌وری در مدیریت شهری

1798

در روز ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸، حسین عبده تبریزی در اولین همایش ملی بهره‌وری در مدیریت شهری شرکت کرد که به همت شرکت خدمات شهری شهر تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران تشکیل شد. دکتر عبده در سخنرانی خود پیرامون ارتقای بهره‌وری در اقتصاد شهری در ایران صحبت کرد. عنوان دقیق ارائه ایشان «نگاهی به بهره‌وری در اقتصاد شهری و روستایی از زاویه چند موضوع» بود. بخش اول صحبت ایشان به مسئله ایجاد هویت برتر شهری و برندسازی برای شهر اختصاص داشت. در این بحث، سخنران ضمن توضیح سه محور توسعه پایدار در شهر تهران، شرح داد که چگونه در مسیر این توسعه می‌باید «اقتصاد جریان اصلی» را با نقطه‌نظرهای «اقتصاد توسعه» آشتی داد. بنابراین، نحوه همگرایی میان اقتصاد جریان اصلی و توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت.

محور بحث در این بخش، شیوه جذب و توزیع مازاد ارزش توسعه در درون‌شهرهاست. به عنوان نمونه، دکتر عبده از مثال جذب ارزش اراضی درون‌شهری صحبت کرد: شرح داد که منشاء این «ارزش اضافی» کدام است و شیوه تخصیص و کسب آن چگونه باید باشد تا شهروندان از نظر اجتماعی و اقتصادی برای جذب ارزش اضافی بیش‌تر درگیر باشند (inclusion). در همین بخش، دکتر عبده توجه حاضران را به مقوله مکان‌سازی (placemaking) و اهمیت آن در خلق ارزش در درون شهرها جلب کرد.

دو مقوله دیگر مورد بحث سخنران «مالکیت مسکن اجتماعی» و «شیوه تأمین مالی شهر هوشمند» بود که به دلیل محدودیت زمانی، سخنران صرفاً به شرح کلیات دو موضوع بسنده کرد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید