اصول شرکت‌داری یا حاکمیت شرکتی

552
عنوان سخنرانی : اصول شرکت‌داری یا حاکمیت شرکتی
نام سخنرانان : حسین عبده تبریزی
تاریخ برگزاری : پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱
محل برگزاری : کیسون

متن سخنرانی را در اینجا می‌توانید بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید