اسلایدهای تأمین مالی جمعی

1505

در نیم‌سال دوم آموزشی ۴-۱۳۹۳، هنوز درس “مباحث منتخب در مالی” را در دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌کردم. برای نیم‌سال دوم تصمیم گرفتیم که جلسه‌ای در مورد “تامین مالی جمعی” به مطالب درس اضافه کنیم. این اسلایدها مطالب بسیار مقدماتی بود که در آن سال تهیه شده و در کلاس فروردین ۱۳۹۴ ارائه شد. از آن زمان تا امروز فرصت به روز‌آوری این اسلایدها فراهم نشده است؛ شاید به دو دلیل: (۱) “تامین مالی جمعی” چندان زمینه‌ی اجرایی در بازار سرمایه ایران نیافت. (۲) در دو سال اخیر دیگر فرصتی برای ارائه‌ی درس “مباحث منتخب در مالی” نداشتم.

این اسلایدهای مقدماتی را در این‌جا می‌یابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید