ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی‌سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

1639
تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۸۹
دانشجو: داود جعفری‌سرشت
اساتید مشاور: دکتر حسین عبده تبریزی – دکتر شاپور محمدی
اساتید راهنما: دکتر رضا تهرانی
اساتید داور: دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد – دکتر وحید محمودی
نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید