ارائه‌ی درس «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی زمین و مسکن» در دانشگاه شریف

2005

بعد از گذشت چند سال، در این نیم‌سال تحصیلی بار دیگر درس «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی زمین و ساختمان» در دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه شریف عرضه می‌شود.

ریز درس را در زیر می‌یابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید