آینده ی پول

168

معرفی: 

فرهاد نیلی، اقتصاددان ایرانی دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ریاضیات کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد ‏سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید ‏بهشتی و دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان است. نیلی از سال ۱۳۸۵ تا ‌‏۱۳۸۷ مدیر اداره‌ی بررسی بانک مرکزی و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ایران ‏بود.

او از ۱۳۸۹ تا ‌‏۱۳۹۵ ریاست پژوهشکده‌ی پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی را برعهده داشت؛ و از مرداد ۱۳۹۴ تا آغاز دولت سیزدهم، ‏نماینده‌ی ایران در ‏بانک جهانی بود. نیلی از سال ۱۳۸۱ تاکنون به‌عنوان مدرس میهمان در دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد ‏دانشگاه صنعتی شریف تدریس می‌کند.

ویدیوی این نشست را از اینجا ببینید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید