آغاز دورۀ DBA مالی دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه امیرکبیر

1168

در روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶، حسین عبده تبریزی به دعوت دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه امیرکبیر در مراسم آغاز دورۀ DBA مالی آن دانشکده شرکت کرد، و در ضمن آشنایی با دانشجویان این دوره، بحث کوتاهی در مورد وضعیت جاری بخش املاک و مستغلات اقتصاد ایران ارائه داد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید